Hand Crafted Beer / Full malt brewing

Kallelse till årsmöte och medlemsavgift 2024

Kallelse till årsmöte och medlemsavgift 2024 för

Lövstaölets Vänner

Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma för Lövstaölets vänner, lördag 13 april kl. 17:00 i puben. Anmälan till ordförande via mail info@lovstaolet.org eller tel 0705598636 senast onsdag 10 april.

Det är också dags att betala medlemsavgiften för 2024. Avgiften är 250kr och betalas in via BG 891-8088 eller Swish 1234 22 66 68 Ni som redan betalat bortser från detta.

Efter mötet kommer KM i ölbryggning att gå av stapeln. Alla som har bryggt egen öl får ställa upp i tävlingen. Har du medverkat vid storbryggning får du gärna medverka med denna öl i tävlingen. Alla närvarande är jury och du kommer att få smaka många olika sorters öl. Tävlingsdeltagare anmäler sig till Sven Östlund 0705598636, ostlund.ber@telia.com.

Tänk därför på att ordna skjuts hem eller övernattning i Lövstabruk.

Enklare förtäring kommer att finnas efter förhandlingarna till en kostnad av c:a100-130 kr.

Fullständig föredragningslista skall föreligga hos ordförande senast fem dagar före föreningsstämman. Medlemmar som önskar att visst ärende skall tas upp på ordinarie föreningsstämma skall göra anmälan härom till styrelsen senast sju dagar före stämman.

Preliminär föredragningslista

1.    Val av ordförande för mötet

2.    Val av sekreterare

3.    Godkännande av röstlängd

4.    Val av justeringsman

5.    Frågan om stämman utlysts i behörig ordning

6.    Fastställande av föredragningslista

7.    Styrelsens räkenskapshandlingar för det senaste räkenskapsåret

8.    Styrelsens verksamhetsberättelse

9.    Revisorernas berättelse

10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12.  Beslut om årsavgift för 2025

13.  Inval av annan medlem

14.  Val av ordförande för ett år

15.  Val av tre styrelseledamöter för två år

16.  Val av två revisorer och en ersättare för ett år

17.  Val av tre valberedare och en ersättare

18.  Övriga ärenden:

Har du inte stadgar? Vill du titta igenom dem innan? Kontakta ordförande så kan du få dem via e-post.

Ordförande: Sven Östlund Tele: 0705598636, e-post: info@lovstaolet.org

Välkommen hälsar styrelsen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.