Hand Crafted Beer / Full malt brewing

Om oss

Föreningen Lövstaölets vänner bildades våren 1999. Ändamålet är:

att sammanställa och underhålla en museal del av verksamheten för att åskådliggöra bryggningen ur ett historiskt perspektiv för guidade grupper

att utbilda föreningsmedlemmar och allmänhet i ölbryggarkonsten och dess historik i Lövstabruk

att på sikt verka för en kommersiell öltillverkning i Lövstabruk. (år 2010 grundade vi Leufstabruk bryggeri AB)

Föreningen har idag ca 150 medlemmar och hyr tre lokaler av Statens Fastighetsverk. I dessa lokaler är dels ett mikrobryggeri inrymt samt en klubblokal. I bryggeriet bryggs det gemensamt varannan söndag under vår och höst.

Som medlem kan man boka upp sig för att ta del av den aktuella vörten. Jäsning och omtappningar sker dock av varje medlem. Efter genomgången bryggarkurs kan man som medlem få delta i bryggningen av de gemensamma omgångarna samt hyra den stora utrustningen för egen bryggning. Föreningen har också en liten utrustning vilken ger ca 25-60 l färdig vört. Denna utrustning kan nyttjas utan kostnad för de medlemmar som genomgått utbildningen.

Ölets dag anordnas kring månadsskiftet juli/augusti varje år där besökarna har möjlighet att smaka olika sorters hembrygd öl samt gå en guidad tur i ölets historia

Guidning kan bokas via Stiftelsen Leufsta, Vallonbruk i Uppland eller guideansvarig i Lövstaölets vänner Sven Östlund 0705598636 alt ostlund.ber@telia.com. Turen tar ca 1, 5 h och kostar 70:-/pers dock minst 700:-per grupp.

Föreningen säljer fina ölglas och snygga T-shirts som finns att köpa i Hantverkets hus, eller direkt hos oss. Kontakta Sven Östlund för mer info.

Hitta till oss


 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.