Hand Crafted Beer / Full malt brewing

Historia

Lite ölhistoria

Ölets historia sträcker sig lika långt bak som de första civilisationerna. I Sverige är öl och mjöd omnämnt redan under vikingatiden. I bondesamhället bryggde varje gård öl. Ofta i det kombinerade tvätt och brygghuset.

I och med industrialisering av samhället avtog hembryggningen och togs över av kommersiella bryggerier. Bryggerierna var dock för det mesta mindre lokala bryggerier, som fanns i de flesta svenska städer ända fram till 60-talet.

På sextiotalet började en stark centralisering av bryggerinäringen. De stora bryggerierna köpte upp de mindre som lades ner, tills det i mitten av 80-talet inte fanns mer än en handfull bryggerier kvar. Samtidigt utarmades utbudet av olika öltyper, så att många öltyper föll i glömska av de allra flesta. Öl blev entydigt med ljus lageröl. Samma process ägde i princip rum världen över, endast på de brittiska öarna levde traditionerna kvar i större utsträckning.

I slutet av 80-talet kunde dock en förbättring skönjas. I Storbritannien, USA, Tyskland och Belgien startades ett antal småbryggerier, ofta kombinerade med en pub i anslutning till bryggeriet. Även i Sverige startades ett antal mindre bryggerier, ofta i gamla nedlagda bryggerier som moderniserats.

Hembryggningens ädla konst ger dig möjlighet att brygga precis det öl du vill, utan att vara beroende av utbudet på marknaden. Under de senaste åren har tillgången på råvaror av hög kvalité gjort det möjligt att göra lika bra öl som de bästa kommersiella bryggerierna. Det enda som krävs är noggrann hygien samt kunskap och förståelse om hur ölbryggning går till.

Hitta till oss

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.