Hand Crafted Beer / Full malt brewing

Kallelse till årsmöte och medlemsavgift 2024

Kallelse till årsmöte och medlemsavgift 2024 för Lövstaölets Vänner Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma för Lövstaölets vänner, lördag 13 april kl. 17:00 i puben. Anmälan till ordförande via mail info@lovstaolet.org eller tel 0705598636 senast onsdag 10 april. Det är också dags att betala medlemsavgiften för 2024. Avgiften är 250kr…

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.