År 1768 byggdes i Lövstabruk ett mälteri, vilket idag är det äldsta, bevarade i sitt slag. I ett mälteri mältas korn till malt för ölbryggning. I Lövstabruk var behovet under 1700 och 1800-talet stort. Ölkonsumtionen under den här tiden kunde ligga på flera liter per person och dag - att jämföra med ölkonsumtionen i Sverige under 1970-talet då vi i snitt drack 20 liter per person och år. Mälteriet var igång i ca 150 år och i så stor skala att det idag är klassat såsom industrihistoriskt minne. Svenska bryggareföreningen gjorde under 1980-talet en restaurering av lokalen och svarar fortfarande för det fortsatta underhållet.

Mälteriet liksom herrgårdens gamla bryggeri visas idag för besökare. I lokalerna står fortfarande utrustningarna kvar och en kunnig guide berättar om såväl mältning som bryggning enligt den gamla metoden. Guidningen avslutas i Lövstaölets vänners brygglokal där besökaren även får ta del av mer modern tillverkning.

Guidade turer

Guidning kan bokas via Stiftelsen Leufsta, Vallonbruk i Uppland eller guideansvarig i Lövstaölets vänner.
Turen tar ca 1,5 h och kostar 75:-/pers dock minst 750:-per grupp.

Bokning/Förfrågan:

Stiftelsen Leufsta tfn: 0294 – 310 70, (turistinformation)
Boka Uppland tfn: 0295-203 00
Guideansvarig Lövstaölets vänner: Sven Östlund tfn: 0705598636 alt 029431086
Har du några övriga frågor om guidningar.
Maila Här: info@lovstaolet.org »

No Comments Yet.

Leave a comment