Verksamhetsberättelse för Lövstaölets Vänner 2018

Verksamhetsberättelse för Lövstaölets Vänner 2018

Styrelsens sammansättning: Sven Östlund ordförande, Hans Wallenberg kassör,
Magnus Woldtz sekreterare, Leif Luomala ledamot, Thomas Nyberg ledamot, Christer Gunnarsson ledamot, Magnus Örtegren ledamot.
Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under året.
Bulletinen ligger på hemsidan www.lovstaolet.org

Föreningen har arrangerat 2 bryggkurser för nya medlemmar. 24st deltog. Kurserna hölls av Anders Beckman.
Medlemsantalet var vid årsskiftet c:a 250 medlemmar.

 

Det har varit 20 st föreningsbryggningar detta år och ett antal privata bryggningar per vecka.

Totalt har ca 8 000 liter vört bryggts i vårt bryggeri.
6st guidningar har hållits av det gamla mälteriet samt det gamla respektive nya bryggeriet

 

I anslutning till årsmötet avgjordes klubbmästerskapet i ölbryggning. Vinnare blev Thomas Nyberg med en dubbelbock.

 

Ölets dag anordnades den 28/7. På programmet stod ölbryggning, öltävling och guidade turer av mälteri, herrgårdsbryggeri samt Lövstaölets bryggeri. Det blev ett mycket uppskattat och välbesökt evenemang med ca 500 besökare. Det tävlades även i år i två klasser, underjäst och överjäst öl. Vinnare i den underjästa klassen blev Fredrik Grimstig, Rickard Lyckheim med en Tjeckisk pilsner kallad Nirvana och den överjästa klassen vanns av Christer Gunnarssonmed en belgisk blond kallad Blondinbella

 

I samband med Lövstadagarna i juli samt julmarknaden i Lövstabruk den andra advent var det öppet hus lördag och söndag i bryggeriet. Ca 350 personer totalt kom in och fick se öltillverkning samt provsmakade vår öl med tilltugg.

 

Vi ber fortfarande alla medlemmar som ej får våra mejlutskick att lämna mejladress.

 

Lövstabruk 20190312

 

 

Sven Östlund, ordf             Magnus Woldtz sekreterare                     Hans Wallenberg kassör

 

 

Leif Luomala ledamot        Thomas Nyberg ledamot    Christer Gunnarsson ledamot

 

 

Magnus Örtegren ledamot.

No Comments Yet.

Leave a comment