Sm bussen

Hej Ölvänner
Det finns fortfarande platser kvar i bussen till Bollnäs lördagen den 3 april.
Bussen kommer att gå från Uppsala kl 08,00-Alunda 08,30-Gimo 08,40-Östhammar 08,50 –Lövstabruk  09,20-Skärplinge 09,30–Karlholm 09,40-Gävle10,10. Vi beräknnar att vara i Bollnäs kl 11,30-12,00.
Priset för bussen är 100 kr för medlemmar och 150kr för icke medlemmar.
Anmäl er snarast till Hans Lagenius eller Anders Holmstedt.

Anders Holmstedt
0294 10748
070 5632216
[email protected]

Hasse Lagenius
0173 41776
070 6683627
[email protected]

No Comments Yet.

Leave a comment