Om oss

Om oss

bryggeriet007

I våra lokaler är dels ett mikrobryggeri inrymt samt en klubblokal. I bryggeriet bryggs det gemensamt varje söndag under vår och höst. Som medlem kan man boka upp sig för att ta del av den aktuella vörten. Jäsning och omtappningar sker dock av varje medlem. Efter genomgången bryggarkurs kan man som medlem få delta i bryggningen av de gemensamma omgångarna samt hyra den stora utrustningen för egen bryggning. Föreningen har också en liten utrustning vilken ger ca 25-60 l färdig vört. Denna utrustning kan nyttjas utan kostnad för de medlemmar som genomgått utbildningen. En gång per år anordnas för medlemmarna
Oktoberfest i Lövstabruk, en av årets kanske roligaste fester med god mat och dryck, underhållning samt dans. Ett klubbmästerskap med titeln ”Årets öl” hålls tidigare under året och det vinnande ölet blir huvudattraktion på ovan nämnda fest.

Vår historia

Vi har under de första åren varit på studiebesök på några mindre bryggerier för att orientera oss och skapa inspiration. Vi har bildat stödföreningen Lövstaölets vänner som den juridiska person för mottagande av ”etableringsstöd” från bl.a. Vallonbruk i Uppland.

1997 -

1997 startades företagarföreningen i Lövstabruk av företagare i bruket med omnejd. I stadgarna skrevs ändamål in som bl.a. omfattande att verka för att öltillverkning åter skulle bli ett inslag bland brukets verksamheter. Vallonbruk i Uppland anslöt sig och ansökte om medel från Länsstyrelsen, s.k. ”landshövdingspengar” för att stimulera initiativet till öltillverkning och på sikt skapa några arbetstillfällen i Lövstabruk.

1999 -

I januari 1999 hyrde vi in en ”ölkonsult” och den första gruppen om 12 medlemmar fick sin första utbildning i ölbryggningens ädla konst.

2003 -

Föreningen har vuxit sig större och vid årsskiftet var vi 170 medlemmar. Medlemsbryggningarna har varit så många som det är möjligt utom sommarmånaderna samt juluppehållet. Utrustningen har trimmats och ny plattvärmeväxlare samt pumpar har installerats. Dessutom har den lilla utrustningen för exprimentbryggmimgar förnyats och vidareutvecklats. Bryggeriet fick under julhelgen ett nytt klinkersgolv inlagt. Klubblokalen håller på att inredas. Golvmatta är inlagd och målning av väggar planeras. Viss inredning är skänkt från medlemmar.

Medlem

Vi vill att du blir medlem!

    Vi vill att vår förening och gemenskap ska växa och att du som medlem ska trivas och ha kul ihop med oss när vi brygger öl. Har du några frågor är det bara att höra av dig på info@lovstaolet.org