Hur gör jag vid bokning och hantering av vört

• Kommande bryggningar hittar du i Bulletinen och vid Bryggningar på vår hemsida www.lovstaolet.org

• Bokar vört gör du genom att kontakta Sven Östlund 

Hem: 0294 31086 
Mobil: 070 559 8636
E-post: ostlund.ber@telia.com

• Den dag du ska hämta vört ska du ringa bryggeriet på mobilnummer 070 275 0411 senast kl 12.00 för att stämma av med bryggarna vilken tid hinken ska lämnas. Har du inte ringt före kl 12,30 kan bryggarna sälja vörten till någon annan. Denna regel har vi fört in för att det ibland händer att medlemmar glömmer hämta vört. Om hink saknas måste 20 liter vört hällas ut.

• Hinken som lämnas ska vara desinficerad innan den lämnas i bryggeriet. Detta ska göras så sent som möjligt innan du åker till bryggeriet

• Betalning ska ske kontant när hinken lämnas

• Vänta på att din hink blir påfylld utanför bryggeriet eller i klubblokalen

• I Bulletinen och vid Bryggningar på vår hemsida finns information om öltyp och om ölen är överjäst eller underjäst. http://www.lovstaolet.org/v3/index.php?option=com_eventtableedit&view=default&Itemid=120 

• Primärjäsning
- Underjäst ska jäsa i ca 10 grader 10-14 dagar
- Överjäst ska jäsa i 17-22 grader i ca 7 dagar
- Hinken ska helst stå mörkt

• Sekundärjäsning: Efter primärjäsningen ska ölen tappas om till en annan hink med en hävert. Ölen får inte syresättas så se till att änden på häverten är i botten av den nya hinken. All utrustning och hink ska desinficeras innan det kommer i kontakt med ölen. Bottensatsen som finns i den första hinken är jäst och kan återanvändas till kommande bryggningar. Det är dock mycket viktigt att vara noggrann med renlighet i samband med jästhantering. Ölen ska stå i samma temperatur som primärjäsningen men de sista dagarna innan upptappning kan den ställas kallare, ner till 0 grader, för att ölen ska klarna mera.

•Efter 7-14 dagars sekundärjäsning är ölen färdig och kan tappas på fat eller flaskor.  

• Tappa på fat: Desinficera fatet och se till att rengöringsmedel kommer in i kopplingar för kolsyra och tappkran samt i säkerhetsventil på locket. Använd hävert för tappning. Vörten får inte syresättas. Sätt på locket och fyll i 3-4 bars tryck med kolsyra. Skaka eller rulla fatet och fyll på mer kolsyra. Upprepa några gånger. Fatet ska nu stå kallt, 0-10 grader, för att kolsyran ska lösa sig i ölen. Kontrollera trycket efter ett par dagar. När kolsyran löser sig i ölet så sjunker trycket i fatet. Trycket bör vara 1-1,5 bar vid 10 grader. Om ölen står kallare blir det lägre tryck och står den varmt så blir det högre tryck. Fyll på och kontrollera igen nästa dag tills rätt tryck uppnås.

No Comments Yet.

Leave a comment