Category Archives: FAQs

Välj från listan nedan en kategori och sedan den fråga som du vill ha svar på.Om du har en fråga som inte finns med på någon lista kontakta oss.Maila här: info@lovstaolet.org

Hur blir jag medlem?

Bli medlem genom att betala in 300:- (100:- inträdesavgift + 200:- årsavgift) på PostGiro nr: 11 87 50-9 LÖVSTAÖLETS VÄNNER OBS! Glöm ej att fylla i namn. adress och e-mailadress om det används regelbundet (för nyhetsbrev mm).Eller vill du veta mer?Kontakta oss!Mail adress: info@lovstaolet.org
Read more