Category Archives: Bryggningar

Frågor ang. bryggningarSaknar du någon fråga?Maila din fråga här: info@lovstaolet.org

Hur gör jag vid bokning och hantering av vört

• Kommande bryggningar hittar du i Bulletinen och vid Bryggningar på vår hemsida www.lovstaolet.org• Bokar vört gör du genom att kontakta Sven Östlund Hem: 0294 31086 Mobil: 070 559 8636E-post: ostlund.ber@telia.com• Den dag du ska hämta vört ska du ringa bryggeriet på mobilnummer 070 275 0411 senast kl 12.00 för att stämma av med bryggarna vilken tid hinken…
Read more