Bryggningar


1 IRA, Irish red ale, överjäst, safale 04, 2023-08-20, 250kr Sven Östlund, Kurre Andersson

2 Tjeckisk pilsner, underjäst, S23, 2023-09-03, 250kr, Reine Kjällgren.

3 IPA, överjäst, safale 04, 2023-09-17, 250kr, Thomas Nyberg, Jonas Burman

4 Märtzen, underjäst, S23, 2023-10-01, 250kr, Magnus Woldz

5 APA, överjäst, safale 04, 2023-10-15, 250kr, Mattias Elmesiöö, Thomas Andersson

6 Wienerlager, underjäst, S23, 2023-10-29, 250kr, David Beskow, Mats Wilhelmsson

7 Leffes Blonde, belgisk överjäst, T58, 2023-11-12, 250kr, Magnus Woldz

8 Hello, ljus modern lager underjäst, S23, 2023-11-26, 250kr, Thomas Nyberg, Birger Hagren

9 EPA, english pale ale överjäst, safale 04, 2023-12-10, 250kr, Matts Eriksson, Jon Nohrstedt

Categories: