Bryggkurs

Lördagen den 23/11-13 kör vi en bryggkurs för nya medlemmar. Det är Anders Beckman som är kursledare och ni kan anmäla direkt till honom. [email protected], 0702688909 eller till Sven Östlund, [email protected], 0705598636. Kursen startar kl 09:00 och beräknas vara färdig c:a 14:00.

1 Response

  1. sveno
    Lövstaölets vänner tackar vår kursledare Anders Beckman för en väl genomförd bryggkurs. //sven

Leave a comment