Monthly Archives: mars 2023

Kallelse till Årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte och medlemsavgift 2023 för Lövstaölets Vänner Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma för Lövstaölets vänner, lördag 15 april kl. 17:00 i puben. Anmälan till ordförande via mail info@lovstaolet.org eller tel 0705598636 senast onsdag 13 april. Det är också dags att betala medlemsavgiften för 2023. Avgiften är 200kr och betalas in via BG…
Read more