Monthly Archives: mars 2022

Kallelse till Årsmöte

Kallelse till årsmöte och medlemsavgift 2022 för Lövstaölets Vänner Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma för Lövstaölets vänner, lördag 26 mars kl. 17:00 i puben. Anmälan till ordförande via mail info@lovstaolet.org eller tel 0705598636 senast onsdag 23 mars. Det är också dags att betala medlemsavgiften för 2022. Avgiften är 200kr och betalas in via BG…
Read more