Monthly Archives: mars 2019

Verksamhetsberättelse för Lövstaölets Vänner 2018

Verksamhetsberättelse för Lövstaölets Vänner 2018 Styrelsens sammansättning: Sven Östlund ordförande, Hans Wallenberg kassör, Magnus Woldtz sekreterare, Leif Luomala ledamot, Thomas Nyberg ledamot, Christer Gunnarsson ledamot, Magnus Örtegren ledamot. Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under året. Bulletinen ligger på hemsidan www.lovstaolet.org Föreningen har arrangerat 2 bryggkurser för nya medlemmar. 24st deltog. Kurserna hölls av Anders Beckman.…
Read more

Bulletin 2019

Lövstaölets vänner 2019    Årsmöte och klubbmästerskap KM avgörs i samband med årsmötet lördagen den 23 mars (se separat kallelse) där årsmötets deltagare utser den godaste ölen enligt reglerna för Folkets val. Alla öltyper är välkomna. Ta med öl i fat eller flaskor så att minst 30 personer kan provsmaka. Sven Östlund tar emot anmälningar…
Read more