Monthly Archives: mars 2017

Intresseanmälan Volontär Gävle Finölsfestival 26-27/5 2017

Föreningen Gävle Finölsfestival (FGff) anordnar Gävle Finölsfestival vid Gasklockorna 26-27 maj 2017 och vår målsättning för framtiden är att Finölsfestivalen återkommer vartannat år i samma lokaler. Föreningen jobbar för att festivalen blir ett stående inslag i Gävles kulturliv och bli ett naturligt diskussionsämne i öl-kretsar runt om i landet. En förutsättning för festivalens genomförande är…
Read more