Monthly Archives: november 2013

Bryggkurs

Lördagen den 23/11-13 kör vi en bryggkurs för nya medlemmar. Det är Anders Beckman som är kursledare och ni kan anmäla direkt till honom. a.beckman@bredband.net, 0702688909 eller till Sven Östlund, ostlund.ber@telia.com, 0705598636. Kursen startar kl 09:00 och beräknas vara färdig c:a 14:00.
Read more