Monthly Archives: september 2008

Guidningar

År 1768 byggdes i Lövstabruk ett mälteri, vilket idag är det äldsta, bevarade i sitt slag. I ett mälteri mältas korn till malt för ölbryggning. I Lövstabruk var behovet under 1700 och 1800-talet stort. Ölkonsumtionen under den här tiden kunde ligga på flera liter per person och dag - att jämföra med ölkonsumtionen i Sverige…
Read more