Monthly Archives: maj 2006

Kort om Lövstaölets Vänner

1997 startades företagarföreningen i Lövstabruk av företagare i bruket med omnejd. I stadgarna skrevs ändamål in som bl.a. omfattande att verka för att öltillverkning åter skulle bli ett inslag bland brukets verksamheter. Vallonbruk i Uppland anslöt sig och ansökte om medel från Länsstyrelsen, s.k. ”landshövdingspengar” för att stimulera initiativet till öltillverkning och på sikt skapa…
Read more